Be משפחתי

בני משפחה יקרים, ארגון בית אקשטיין חרט על דגלו לקדם את איכות חייהם והשתלבותם החברתית של מקבלי ומקבלות השירות שלו. לנוכח העובדה כי אנו רואים חשיבות רבה בשותפות אתכם וכחלק מיישום החזון והמטרות הארגוניות שלנו, אנו משיקים פיילוט של ערוץ ישיר לפניות של משפחות. אתם מוזמנים לפנות אלינו באופן גלוי או אנונימי. אנו מבטיחים כי פנייתכם תבחן במקצועיות וברצינות יתרה. פניותיכם יקבלו מענה תוך חמישה ימי עבודה.    

BE משפחתי