מרכז תעסוקה בית אקשטיין, ראשון לציון

על מרכז התעסוקה:
אנשים על הרצף האוטיסטי בתפקוד בינוני – גבוה.  בני 21 ומעלה. (מתחת לגיל 21 יש צורך באישור פיקוח)
המסגרת הינה רצף תעסוקתי. ממפעל מוגן לתעסוקה נתמכת. ההפניות נעשות על ידי העובדים הסוציאליים.

מנהלת המסגרת:
ענבל קיסר

Inbal.k@b-e.org.il

כתובת המסגרת: מזל 3, ראשון לציון | 03-5548198