בתי ספר לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

בתי ספר בית אקשטיין מיועדים לתלמידים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית בינונית ועמוקה, חלקם בעלי לקות משנית של אוטיזם והפרעות התנהגות, אשר עברו ועדת השמה לבי”ס לחינוך מיוחד והופנו על ידי ועדת שיבוץ ברשויות.

האמונה ביכולות התלמידים יוצרת אווירה ייחודית בה הם יכולים להתקדם ולהתפתח בהתאם ליכולותיהם ורצונותיהם. 
בבתי הספר מושם דגש על לימודי הכנה לחיים בשילוב עם מקצועות הליבה בחינוך המיוחד ועל סביבות למידה מגוונות: חדר מוסיקה, חדר אמנות, חדר סנוזלן, חדר מוטורי, חדר כלכלת בית, גינה טיפולית ופינת חי.

בתי הספר שלנו הינם בתי ספר לחינוך מיוחד, מוכרים ושאינם רשמיים הפועלים ברשיון ובפיקוח משרד החינוך.