בית ספר בית אקשטיין, ספארי רמת גן

אוכלוסיית היעד:
תלמידי כתות ז'-ט' עם לקות למידה והפרעות קשב וריכוז, בעלי אינטליגנציה תקינה ,אשר עברו וועדת השמה לחינוך המיוחד. ביה"ס הינו בית ספר על אזורי – הגעה בהסעה.

על בית הספר:
בית הספר הוקם בשנת תשע"א, והינו בתהליך של צמיחה. כל כיתה מונה 12 תלמידים בממוצע. בית הספר ממוקם בתוך מתחם הספארי ברמת גן ועובד בשיתוף פעולה מלא עם צוות הספארי ואגף החינוך בעיריית רמת גן.המסגרת האינטימית מספקת מעטפת המבקשת לייצר ולהעצים יכולת הנעה פנימית, תוך זיהוי וחיזוק כישורים ויכולות, הקניית כלים ואסטרטגיות בממד הלימודי, האישי והבינאישי.

בית אקשטיין כארגון, נושא על דגלו את השאיפה והרצון לקדם את איכות החיים של באי בית הספר. האינטראקציות בסביבת הספארי מעצימה ומשכללת את הכלים לשיפור איכות החיים ברבדיה השונים – בפתוח ובנייה של לומד עצמאי, יכולת ההכוונה העצמית, סנגור עצמי ופיתוח ושכלול היכולת והמסוגלות החברתית.

תוכנית תמיכה אישית:
כהמשך לזאת לכל תלמיד נבנית תכנית תמיכה אישית על ידי צוות רב מקצועי, במטרה לדייק את צרכי התלמיד תוך שותפות מלאה של התלמיד והוריו.

פעילויות בבית הספר:
הספארי, על רבדיו השונים, כעולם חי וסביבה אנושית וארגונית ייחודית, הינו למעשה בעל מרקם קהילתי, עם מוכוונות ערכית שבבסיסה תחושת שייכות וזיקה חזקים. אנו מאמינים שמרחבי הספארי, לצד המצוין לעיל, יזמנו ויהוו מצע להתפתחות אישית ובין אישית משמעותית.

בהיבט הלימודי המפגש הייחודי עם עולם החי מהווה אמצעי ליצירת מעקפים ללקויות הלמידה לשם מפגש מיטבי עם תכני הלימוד, תוך פיתוח היכולות הקוגניטיביות בהם התברכו התלמידים. תוכנית הלימודים בביה"ס נגזרת מתוך תוכנית הלימודים הכוללת של משרד החינוך. לצד התאמת התכנים לצרכי התלמידים בעלי לקויות למידה משלב בית הספר תכנים מעולם החי. מקצועות ליבה כגון שפה, מעובים בתכנים מתחום המדעים, זואולוגיה קיימות ובהם פעילויות חקר ללמידה משמעותית בספארי, כדוגמת תצפית, עיבוד נתונים, הערכה ויישום. צוות בית הספר בשיתוף פעולה עם אנשי הספארי שקד על חיבור בין המילה שבטקסט אל החיות והטבע אשר במרחבי הספארי, בלמידה המטפחת, מעורבות פעילה של התלמידים, בסביבות למידה מגוונות.

תוכניות לימוד נוספות:
החל מן השנה תכנית הלימודים הנוספת, תועבר על ידי אנשי ספארי ותכיל מגוון נושאים הנקשרים בעולם החי: תיאטרון הספארי, אומנות לחימה בהשראת עולם החי, דרך העדשה בסביבת אדם וחי, מאז השבט הקדום ועד היום, שפת הקשב, הרכב מוסיקלי, אמנות, עיסת נייר, ימאות, כדורגל, חקלאות, קולנוע, מחשבים, טייס-הפעלת סימולאטור ועוד. תוכנית הלימודים המגוונת מאפשרת ביטוי לאינטליגנציות המרובות של התלמיד. תוכנית מעברים/מודעות עצמית, תוכנית חקר, "שיעור אחר"- קורס בכלכלה, פעילות לבני המצווה, יציאה להצגות וסיורים, הכרת הארץ ומורשתה.

צוות בית הספר:
צוות מחנכים בעלי תואר בחינוך/חינוך מיוחד, מורה לחנ"ג, לתיאטרון, חקלאות ואומנות. עוזרי הוראה בעלי זיקה לחינוך, יועצת, עו"ס, צוות פרא-רפואי נרחב: תרפיסטים בתנועה, במוסיקה, באומנות ובטיפול באמצעות בע"ח. פסיכולוגית בית הספר מטעם שפ"ח. בית הספר הינו בפיקוח משרד החינוך – אגף חינוך מיוחד, מפקחת בית הספר הגב' דנית בן עמר.

בית הספר הינו בפיקוח משרד החינוך – אגף חינוך מיוחד.

 

מנהלת המסגרת:
דגנית שחר מלל
dganit.m@b-e.org.il

דגנית שחר מלל

דגנית בעלת תואר שני בחינוך מיוחד מהאוניברסיטה העברית,
מורה לחינוך מיוחד ומאבחנת דידקטית. בוגרת קורס מנהלי בתי ספר- אבני ראשה.

כתובת: ספארי רמת גן | טלפון: 7173155- 03 | פקס: 03-5719727 | מייל: Ramat-Gan.School@b-e.org.il