בית ספר מחולל חדשנות בית אקשטיין גן שמואל

אוכלוסית היעד:
בית ספר בית אקשטיין, גן שמואל הינו בי”ס חינוך מיוחד הנותן מענה ל 255 תלמידים עם לקויות למידה רב ממדיות, מכיתה ט’-י”ב. בית הספר פועל בפיקוח משרד החינוך – האגף לחינוך מיוחד מחוז חיפה.

 

על בית הספר:
ביה”ס הינו בי”ס על אזורי, התלמידים מגיעים מ 30 רשויות שונות-  בית הספר הינו עיוני, המגיש לבחינות הבגרות בכלל מקצועות הלימוד ושואף להגשת כלל תלמידיו לבגרות מלאה עם אפשרות לבגרות חלקית וסיום 12 שנות לימוד. בבית הספר פועלות מגמות לימוד- מקצועות מורחבים  בתחומי האומנויות והטכנולוגיה, המהוות במה משמעותית להצמחת התלמידים, כגון: רובוטיקה, צילום, תיאטרון, עיצוב ואומנות חזותית וכן לימודי חקלאות בהתמחות כלבנות. התלמידים מתנסים בעולמות תוכן שונים, מעשיים המאפשרים ביטוי לתחומי העוצמה והחזקות של כל תלמיד ותלמידה בבית הספר על-פי בחירתו ובחירותיה.

בית הספר הינו בי”ס מחולל חדשנות הפועל בגישה הנרטיבית ליצירת סיפורי חיים רחבים ושונים, המוביל להתפתחות אישית של כלל חברי הקהילה. לצד התוכנית הלימודית העיונית מפעיל ביה”ס תכניות העשרה ייחודיות, תכניות מניעה לקידום אקלים חינוכי מיטבי,  וכן  ניתנים מענים קבוצתיים חינוכיים וטיפוליים הנותנים מענים לתחום התפקודי, הרגשי והחברתי. בית הספר פועל לקידום מנהיגות ולפיתות מעורבות ערכית, חברתית קהילתית וסביבתית בקרב כלל התלמידים. ולשם כך מפעיל מודל להשמעת קולם של התלמידים במגוון תחומי חיים במסגרת החינוכית לקידום איכות השרות והעשייה החינוכית הכוללת עבור התלמידים, לשם כך  בית הספר פועל באופן מערכתי בכלל ההוויה הבית ספרית לקידום ערכים ותפיסות מובילות אלו


בית הספר פועל על-פי תפיסת איכות חיים ומיישם מודל ייחודי לקידום תפקודים ניהוליים ותהליכי ניהול עצמי, כאשר לכל תלמיד נבנית תכנית אישית לקידום איכות חיים הממוקדת בצרכיו, כישוריו, רצונותיו של התלמיד, תוך הצבת יעדים ומטרות שכלל הצוות החינוכי מתכוונן אליהן.


בבית הספר מערך חינוכי רב מקצועי-מנהלת, מנהלי שכבות, רכזת פדגוגית, חונך בית ספרי, מחנכים וחונכים, עוזרי הוראה, מורים מקצועיים, פסיכולוג,  יועצות ומטפלות בתחום האומנויות, עובדת סוציאלית, עובדי מנהל ומשק ומפעילים חיצוניים לתכניות העשרה. כלל הצוות פועל להגשמת החזון הארגוני, היעוד ערכי הליבה והאני המאמין הבית ספרי:


בוגר בית הספר יהיה אדם המאמין ביכולותיו ובייחודו, מצויד בכלים ופועל למימוש עצמי, אדם ערכי ואנושי התורם לחברה ולמדינה.

שעות הפעילות:
ביה”ס פועל 5 ימים בשבוע
יום א’- 8:00-13:20
יום ב’-ה’- 8:00-14:20

מנהלת המסגרת:
ד”ר דקלה וייצמן מן
dikla.v@b-e.org.il

כתובת: קיבוץ גן שמואל | טלפון: 04-6249848 | פקס: 04-6213934 | מייל: ganshmuel.school@b-e.org.il