בית ספר בית אקשטיין, טבע וסביבה ( נווה הדסה)

אוכלוסיית היעד:
תלמידים מאובחנים על הרצף האוטיסטי בכל רמות התפקוד.

על בית הספר:
ביה”ס לטבע וסביבה, הינו בית- ספר לחינוך מיוחד לתלמידים בספקטרום האוטיסטי , ששאיפתו לקדם ולהוביל את תלמידיו להיות שותפים מלאים בחיי הקהילה ולהתמודד עם האתגרים שנמצאים בחיי היום-יום: בבית, בביה”ס, בסביבה המורחבת.
בית הספר, שם את נושא הטבע ,הסביבה והאדם במרכז עשייתו. אנו מאמינים כי חינוך סביבתי נוגע ומשפיע על אורחות החיים של בני אדם ותורם בהעמקת הקשר בין הילד לסביבה הטבעית שלו, את יכולת ההתבוננות שלו על סביבתו ואת ההבנה שלו לתהליכים המתרחשים בטבע ובסביבה שלו.
חוויה ,התנסות פעילה וחקר הסביבה, מאפשרת ומזמנת למידה משמעותית, מפתחת תחושת מסוגלות ואוטונומיה המובילה לחיים איכותיים.

צוות בית הספר:
צוות בית הספר פועל על פי תכנית לימודים כללית בכפוף למדיניות משרד החינוך ולתוכניות ליבה בחינוך המיוחד.
הצוות החינוכי עובד על פי תכנית תמיכה אישית שנבנית לכל תלמיד בהתאם לצרכיו בתחום הלימודי, הרגשי, חברתי ותקשורתי. צוות בית הספר מורכב ממחנכות, מורות עמיתות, עוזרות הוראה, מרפאה בעיסוק, קלינאית תקשורת, מטפלות בהבעה ויצירה וכן מורים מקצועיים .

פעילויות העשרה וטיפולים שונים:
התלמידים בבית הספר מקבלים טיפולים שונים מתוך סל הטיפולים כפי שמופיע בחוזר המנכ”ל במשרד החינוך ובכפוף להגדרת בית הספר. ההתערבות הטיפולית נעשית הן באופן פרטני והן באופן קבוצתי בהתאם לצרכי התלמידים.בביה”ס מופעלות תוכניות תל”ן בתחומים של טבע, מחזור, רכיבה על אופניים המשתנות בכל שנת לימודים.

פעילות בית הספר:
בית הספר פועל מיום א –ה משעה 7:30-16:45 וביום ו’ משעה 07:30 – 12:30
כמו כן בית הספר מפעיל תוכנית לימודים בחופשות בהתאם להוראות של חוזר המנכ”ל.


בית הספר הינו מוכר שאינו רשמי בפיקוח משרד החינוך.

מנהלת בית הספר: 
ורדה קרמר
varda.k@b-e.or
g.il

ורדה היא בעלת תואר שני בתחום הטיפול ובעלת ניסיון מקצועי רחב בטיפול בילדים ומתבגריםASD  במגוון מסגרות חינוכיות וטיפוליות (משה”ח, אלו”ט מרכז טיפולי וגני תקשורת, חינוך דמוקרטי). שואפת להפיכתו של ביה”ס לבית חינוכי ומקצועי, בעל פדגוגיה מבוססת ורחבה, השם כמטרה לקדם את רווחתם והתפתחותם של תלמידיו, כבסיס לחיים מלאים ובעלי משמעות.

כתובת בית הספר: כניסה מכפר הנוער נוה הדסה (סמוך לקיבוץ תל יצחק); למשלוח דואר – נוה הדסה דואר נע השרון התיכון 45810 | טלפון: 09-9745406 | מייל: nave-hadasa.school@b-e.org.il