שירותי חינוך

שרותי החינוך של בית אקשטיין מושתתים על התפישה כי התלמיד הינו אדם עצמאי, בעל ערכים, המהווה חלק מסביבתו ותורם לה. אנו פועלים לחינוך התלמיד למימוש יכולותיו הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והתפקודיות, תוך מודעות ואמונה עצמית.

יכולות אלה מאפשרות לתלמידינו לשפר את איכות חייהם באופן מתמיד, בהווה ובעתיד.
בבתי הספר של בית אקשטיין לומדים תלמידים מכיתות ג’ עד יב’, אשר אובחנו, עברו ועדת השמה והופנו על ידי ועדת שיבוץ ברשויות לחינוך מיוחד.

תכנית הלימודים תואמת את הנדרש על ידי משרד החינוך, חינוך מיוחד, וכוללת גם הכנה והגשה לבגרויות בחלק מבתי הספר התיכוניים.
במסגרת הלימודים נבנית לכל תלמיד תכנית תמיכה אישית, המתייחסת לתחום הלימודי, הרגשי והחברתי.
אנו מזמנים לתלמידינו חוויות הצלחה, תוך ביסוס הלמידה על החוזקות ותחומי העניין שלהם.
היחס האישי, החם והמכיל, המאפיין את הצוות הרב מקצועי שלנו, הופך את הלימודים בבתי הספר לחוויית חינוך מיוחד במינו.

בתי הספר שלנו הינם בתי ספר לחינוך מיוחד, מוכרים ושאינם רשמיים הפועלים ברשיון ובפיקוח משרד החינוך.

סוגי בתי הספר שלנו