מסגרות דיור

המטרה המרכזית של מסגרות הדיור שלנו היא שיפור איכות חייהם של הדיירים, הקנייה ופיתוח כישורי חיים, מיומנויות חברתיות, הקניית ערכים וכן יצירת קשרים חברתיים משמעותיים בדיור ומחוצה לו.

אנו מעודדים את הדיירים לצרוך את מירב השירותים בקהילה כגון: קניות, קופת חולים ופעילויות פנאי שונות כמו חוגים, סרטים וכד’.

מסגרות הדיור שלנו מספקות לדיירים סביבה חמה, יציבה ומקדמת. שיטת העבודה כוללת התאמת תכנית תמיכה אישית לכל דייר אשר מטרתה שיפור וקידום איכות חייו תוך מתן כלים ומיומנויות לחיים עצמאיים בקהילה ובהתאם לרצונות הדייר וליכולותיו.

משפחות הדיירים שותפות בתכניות התמיכה האישיות וקיים קשר שוטף עם הצוות ופגישות אישיות במהלך השנה.

מסגרות הדיור של בית אקשטיין נמצאות תחת פיקוח משרדי הרווחה והבריאות.