משפחות לילדים עם מוגבלות

מפגש רשת שהתקיים ב-12/11/20 בזום ובו הוצגו ממצאי מחקר אשר בחן את חוויותיהם של הורים לילדים עם מוגבלות בעת הסגר הראשון, על השלכות הסגר מצד אחד לדחק הורי ומצד שני אפשרויות לצמיחה.