למידה מרחוק תלמידים עם אוטיזם

מפגש רשת שהתקיים ב-22/10/20 בזום ובו הוצגו השינויים העיקריים שחווים התלמידים במעבר מסביבת למידה פיזית למקוונת, והוצעו פתרונות ישימים לתלמידים/ות, להורים ולמחנכים/ות להתמודדות עם חלק מהאתגרים. את המפגש הנחה שחר בר יהודה, מדריך ארצי באגף לחינוך מיוחד, משרד החינוך, מדריך פדגוגי ומרצה במכללת לוינסקי לחינוך ודוקטורנט במעבדת אוטיזם, אוניברסיטת בר-אילן.