זכויות אנשים עם מוגבלות

מפגש רשת שהתקיים ב-30/11/20 בזום עם הד”ר שגית מור- מומחית בלימודי מוגבלות וראש המרכז לבריאות, משפט ואתיקה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.
זכויות של אנשים עם מוגבלויות הן הכלי המשפטי לקידום מעמדם של אנשים עם מוגבלויות בחברה ולשינוי המשמעות המיוחסת למוגבלות. תנועת הזכויות מבקשת לשלב בין רעיונות חברתיים למושגים משפטיים כך שהמשפט יהווה כלי לשינוי חברתי. חקיקת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות בשנת 1998 היתה נקודת שיא בתהליך הכניסה של זכויות אנשים עם מוגבלויות לשיח המשפטי בישראל. נקודת השיא הבאה היתה החתימה והאשרור של האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות. במפגש הציגה הד”ר מור את המקורות לתפיסת הזכויות של אנשים עם מוגבלויות, את ההישגים המרכזיים שהושגו עד כה בישראל ואת האתגרים הניצבים לפתחנו.