קול קורא לעריכת מחקרים – 2020

קול קורא לעריכת מחקרים לבחינת יעילות מודל איכות חיים בחטיבת החינוך של בית אקשטיין.
מצורפים הטפסים להורדה להרשמה.