מודל איכות חיים

יישום תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד, שתכליתו לאפשר השתתפות שוויונית ופעילה במערכת החינוך והבעת מחויבות לקידום השתלבות של ילדים עם מוגבלויות שונות במערכת החינוך הכללית, מזמן אתגרים חדשים, הן לצוותים החינוכיים והן לקהילת בית הספר.

 • כיצד ניתן להוביל שינוי תפיסתי בתוך מערכת חינוכית, שמרחיב את ההתבוננות על חוויית החיים של התלמידים?
 • כיצד ניתן להטמיע שפה שמטרתה להאיר, להעריך ולהגדיר צרכים נוספים שבדרך כלל אינם זוכים להתייחסות במסגרות חינוכיות – ובכוחם להשפיע מהותית על חוויית איכות החיים של כלל באי בית הספר?

  ארגון בית אקשטיין יצר מודל שבאמצעותו ניתן להעריך את חוויית איכות החיים של באי בית הספר ולהתאים את המענים הנדרשים לקידום איכות החיים של התלמידים ובתוך כך את הכלתם והשתלבותם במערכת.

  תפיסת איכות חיים – עקרונות
 • תפיסה מכוונת אדם
 • דיאלוג מתמיד עם האדם
 • העצמת הפרט ומשפחתו
 • שותפות בקבלת החלטות
 • הזדמנות שווה להגשמת
 • מטרות בקהילה
 • השקפתו האישית של האדם על חייו וציפיותיו מחייו

  מה בתכנית?
 • הטמעה של תפיסת איכות חיים כשפה בית ספרית ותפיסה מארגנת
 • פיתוח והכשרה של צוותים באמצעות למידה התנסותית
 • כלים ניהוליים מבוססי טכנולוגיה, למיפוי הצרכים, ניהול משאבים והתאמת המענים
 • כלים יעילים לבניית תכנית אישית, כיתתית, שכבתית ובית ספרית לקידום איכות חיים
 • ביצוע מעקב ובקרה באמצעים טכנולוגים נוחים לשימוש
  קבלת נתונים עדכניים אודות חוויית איכות החיים של תלמיד/ה, כיתה, שכבה ובית ספר
 • כלים לבניית סל תמיכות בית-ספרי המבוסס על כוחות קיימים

  בניית תכנית אישית וכיתתית – התהליך
 • תלמיד/ה – מילוי שאלון
 • הורה – מילוי שאלון
 • צוות חינוכי – שאלון תלמיד (כאשר יש צורך בבנייה של תכנית אישית)
  שאלון כתתי (שאלון אחד למדידת חוויית איכות החיים של כלל הכיתה)
 • קבלת תמונת איכות חיים (פרטנית, כיתתית) בעקבות מילוי השאלונים
 • ניתוח הנתונים ובניית תכנית אישית / כיתתית באמצעות פלטפורמה טכנולוגית פשוטה
 • מעקב ובקרה אחר יישום התכנית

  השתלמות והכשרת צוות
 • הצוות לומד, ומתנסה בעצמו ביישומי התפיסה
 • הצוות מפתח דפוסי חשיבה חדשים כלפי התלמידים
 • הצוות מפתח מיומנות בהנחיית תלמידים בתהליכי ביטוי שאיפותיהם האישיות וקידום רווחתם
 • הצוות מוכשר לבירור צרכיו של התלמיד והגדרתם
 • הצוות מפתח מיומנות בהובלת למידה חברתית-רגשית
 • הצוות לומד לפתח, ליישם ולהעריך כלים לשיח חברתי-רגשיהמחנך משכלל ומפתח את היכולת המקצועית לבנות תכנית אישית / כיתתית לקידום איכות חיים תוך שיתוף צוותי ההוראה, ההורים והתלמידים
 • הצוות מפתח מיומנות בהגדרת המענים ויישומם באופן יעיל, תוך ניצול יצירתי של המשאבים הקיימים

  כיצד זה נעשה?
  לכל בית ספר בתכנית מוצמד מנחה מבית אקשטיין המנחה ומלווה את מנהל וצוות בית הספר. ההנחייה והליווי יכללו, בין השאר:
 • ליווי והנחייה של המנהל/ת וצוות ההנהלה כמובילי התפיסה, מנחילי השפה, בעלי החזון והאחראים לארגון התשתיות והמנגנונים הנדרשים ליישום התפיסה
 • איתור צוות פיילוט, כניסה לכיתות, תצפית והנחייה במילוי הכלים וכתיבת התכניות
 • יישום תכנית לימודים בנושא "איכות חיים" בכיתות הפיילוט
 • הרחבת המודל באמצעות הכשרת סוכני שינוי, בעלי תפקידים ומחנכי הפיילוט

  בנוסף, צוות המומחים של בית אקשטיין עומדים לרשות בית הספר בתכנית לצורך מתן מענה לצרכים העולים מהשטח.

  מי אנחנו?
 • בית אקשטיין הינו ארגון שהוקם בשנת 1987 במטרה לקדם את איכות חייהם והשתלבותם החברתית של ילדים, בני נוער ובוגרים עם מוגבלויות.
 • אנחנו מפעילים כיום שירותים בתחומי החינוך, דיור, תעסוקה ופיתוח קריירה לאנשים עם מוגבלויות
 • יש לנו כ- 4,500 לקוחות וכ-2,300 עובדים

  יישום ופיתוח תפיסת איכות חיים בארגון בית אקשטיין:
 • המודל המקצועי המנחה את כל הפעילות בבית אקשטיין הינו מודל איכות חיים
 • במהלך השנים האחרונות אנחנו מפתחים את התפיסה ופועלים ליישומה בבתי הספר באמצעות כלים מעשיים, נגישים ומדידים
 • צוותי הפיתוח שלנו מורכבים ממורים, מחנכים, מנהלים ואנשי טיפול מהשטח, לחלקם ניסיון עשיר גם בתחום החינוך שאינו מיוחד


לקביעת פגישת חשיפה ופרטים נוספים צרו קשר:
דניאל עוזיה
מנהל פיתוח והטמעה בחינוך, בית אקשטיין
daniel.u@b-e.org.il
050-6480-835