יום המודעות הבינ”ל

יום המודעות הבינ”ל לזכויותיהם של אנשים עם אוטיזם בסימן נגיף הקורונה

ביום המודעות העולמי לאוטיזם אנו מכירים וחוגגים את זכויותיהם של אנשים עם אוטיזם. השנה יום זה מתקיים בעיצומו של משבר בריאות הציבור שלא דומה לאף תקופת חיינו – משבר שמציב אנשים עם אוטיזם בסיכון לא פרופורציונאלי כתוצאה מנגיף הקורונה והשפעתו על החברה והכלכלה.

לאנשים עם אוטיזם יש זכות להגדרה עצמית, עצמאות ואוטונומיה, כמו גם הזכות לחינוך ותעסוקה על בסיס שווה עם אחרים. אולם פירוט מערכות תמיכה ורשתות חיוניות כתוצאה מנגיף הקורונה מגביר את המכשולים שעומדים בפני אנשים עם אוטיזם במימוש זכויות אלה. עלינו להבטיח כי שיבוש ממושך שנגרם כתוצאה ממקרי החירום הקשורים לקורונה לא יביא לפגיעה בזכויות של אנשים עם אוטיזם אשר, בני משפחותיהם, ספקי השירותים, ארגוני הסנגור וכל בעלי העניין בתחום עמלו קשה כל כך להשגתם בעשורים האחרונים.

אסור לפגוע בזכויות אדם אוניברסאליות, לרבות זכויות אנשים עם מוגבלות, בזמן מגיפה. על הממשלות של מדינות העולם מוטלת אחריות לדאוג שתגובתן תכלול אנשים עם אוטיזם. אנשים עם אוטיזם לא צריכים להתמודד עם אפליה כאשר הם מבקשים טיפול רפואי. עליהם להמשיך ולקבל גישה למערכות התמיכה הנדרשות כדי להישאר בבתיהם ובקהילותיהם בעת משבר, במקום לעמוד מול הסיכוי להתמסדות כפויה.

לכולנו יש תפקיד להבטיח כי צרכיהם של אנשים אשר הושפעו באופן לא פרופורציונלי על ידי נגיף הקורונה מתקיימים בתקופה קשה זו. יש לספק מידע על אמצעי זהירות בפורמטים נגישים. עלינו להכיר בכך שכאשר בתי ספר מקיימים הוראה מקוונת, תלמידים עם דרכי למידה לא סטנדרטיות עלולים להיות בעמדת נחיתות. כך גם במקום העבודה ועבודה מרחוק. דווקא בזמנים בלתי צפויים אלה, עלינו להתחייב להתייעץ עם אנשים עם מוגבלויות וארגונים ייצוגיים שלהם, ולהבטיח שדרכי העבודה, הלמידה וההתקשרות שלנו זה עם זה, כמו גם התגובה הגלובלית שלנו לווירוס הקורונה, נגיש לכל האנשים, כולל אנשים עם אוטיזם. יש לקחת בחשבון את זכויותיהם של אנשים עם אוטיזם בגיבוש כל התגובות לנגיף הקורונה.

ביום המודעות העולמי לאוטיזם, בואו נעמוד יחד, נתמוך זה בזה ונפגין הזדהות עם אנשים עם אוטיזם.

 

________________________

אנטוניו גוטרס, מזכ”ל האו”ם.
תרגם מאנגלית, ד”ר אמיר טל, מדען ראשי, בית אקשטיין מקבוצת דנאל