מהי לקות למידה

מהי לקות למידה?

יפעת ברזילי

מהי לקות למידה?
לקות למידה הינה קושי ברכישת מיומנויות למידה בסיסיות, על רקע נוירולוגי (מולד). הלקות מקשה על רכישת מיומנויות למידה בסיסיות כגון: קריאה, כתיבה וחשבון. היא באה לידי ביטוי בקשיי התלמידות לעמוד בדרישות הלימודיות המצופות מהן על פי גילן. דרגת הלקות משתנה מילדה לילדה. מחקרים מראים כי 10% מכלל האוכלוסייה מתמודדים עם לקות למידה כלשהי. ילדות ונערות אלה יכולות ללמוד ולהשתלב במסגרת החינוך הרגיל, תוך קבלת סיוע מתאים. יחד עם זאת חלקן יהיו זקוקות למסגרת החינוך המיוחד.

מתי מתגלה לקות הלמידה?
לקות הלמידה עשוייה להתגלות כבר בראשית הלימודים, אולם סימנים המעידים על לקות למידה עשויים לעלות אף בגיל הרך. נכון להדגיש כי קשייהן של מקצת התלמידות עם לקות הלמידה אינם מתגלים אלא בהגיען לתיכון או לאוניברסיטה. תלמידות שהצליחו להתמודד עם הלמידה בבית הספר היסודי על אף לקות הלמידה עלולות להיתקל בקשיים עם עליית המורכבות של הדרישות הלימודיות שבתיכון או באקדמיה, כיוון שיש עלייה ברמת הקושי, ובצורך בהתבססות על ידע קודם וכדומה. אם כך לקויות למידה יכולות להיחשף בשלבים שונים.
התמודדות הורים עם לקות למידה?
הורות לכשעצמה דורשת תעצומות נפש רבות. הורות לילדה עם לקות למידה או קושי התפתחותי אף יותר. היא משפיעה מאוד על המערך המשפחתי וההורי. ההורים נדרשים לרמה גבוהה ומורכבת יותר של תמיכה וטיפול בילדותיהן. לעיתים אף חווים עומס נפשי רגשי ופיזי כתוצאה מריבוי פעולות ותפקידים. התמודדות הורים עם קשיי ילדותיהן מעלה תחושות של חסר אונים, אשמה וכעס ואף לחרדה מהעתיד. לכך יש השלכות על אורח החיים של כל המשפחה ועל הילדות. לכן על ההורים לחדש את כוחותיהם, ולהקצות זמן לעצמם, לבן/ת הזוג. לאורך כל הדרך ילדותיהן תיהנה זקוקות לאהבה, להבנה, לתמיכה ולהדרכה כמו כל ילדות אחרות ובמשך כל שלבי ההתפתחות שלהן. אך בייחוד לאחר קבלת תוצאות האבחון שהגדיר אותה עם “לקות למידה”.

כיצד תוכלו לעזור ברגע הזה?
זהו ופתחו את יכולותיהן ועודדו את מאמציהן, הן בתחומי הלמידה העיוניים והן בתחומים אחרים שהן מתענינות בהם.
רכשו ידע עדכני בדבר טבעם של ליקויי המידה. הידע יסייע בהתמודדות.
ודאו שאתם מבינים היטב את תוצאות האבחונים שנעשו לילדותיכן ואת משמעויותיהן האפשריות והתייעצו בדבר הטיפולים המתאימים להן. אל תחששו לשאול שאלות.
דברו עם ילדותיכן על מהות לקות הלמידה, על גורמיהם ועל משמעות החיים עם לקות למידה.
עזרו להן לקחת חלק פעיל בפעילויות חברתיות ולשפר את מיומנויותיהן בתחום זה.
ולא פחות חשוב, שימרו על קשר חיובי עם צוות החינוך בבית הספר שילדותיכן לומדות בו. שתפו אותו בתוצאות האבחון והיו מעורבים בשלבי הטיפול בילדותיכן. שיתוף הפעולה עם בית הספר חיוני להצלחת הטיפול בהן.

יפעת ברזילי

יפעת ברזילי
מדריכת הורים קוגניטיבית התנהגותי
מורה לחינוך מיוחד
בית ספר בית אקשטיין, אור יהודה