היום הבינ”ל לשוויון זכויות אנשים

ד”ר אמיר טל

היום מצוין ברחבי העולם היום הבין-לאומי לשוויון זכויות של אנשים עם מוגבלות. מטרת היום, אשר הוכרז על ידי המליאה הכללית של האומות המאוחדות בשנת 1992, הנו לקדם את זכויותיהם, איכות חייהם ורווחתם של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים ולחזק את המודעות בנוגע למעמדם החברתי, הפוליטי, הכלכלי והתרבותי. השנה יתרכז היום המיוחד בהעצמת אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים ובהבטחת ההכלה והשוויון כלפיהם, כחלק מקידום יישום סדר יום 2030 של האו”ם לפיתוח בר-קיימא. 

בישראל חיים כ-705,000 אנשים בגילאי העבודה ועוד כ-245,000 ילדים עם מוגבלות. בשני העשורים האחרונים, חלה התקדמות משמעותית בפיתוח שירותים, במחקר, בפיתוח ובשימוש בטכנולוגיות מתקדמות, בחקיקה ובקידום מדיניות לשיפור זכויותיהם ואיכות חייהם של אנשים עם מוגבלויות.  אמנת האו”ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות מ-2006, אשר נחתמה ואושררה גם על ידי מדינת ישראל, קידמה את הדרישה והמעקב לקידום השוויון והזדמנויות בחייהם של אנשים עם מוגבלות. עם זאת, גם כיום קיימים חסמים שמונעים מאוכלוסייה גדולה זו להשתלב בתחומי החיים השונים – בהשכלה, צבא ושירות לאומי, דיור, קריירה, פנאי וחברה ופיתוח זוגיות וחיי משפחה.

בכל שנה מצטברות עדויות רבות על הקשיים העומדים בפני אנשים עם מוגבלות. כך למשל, מהמחקר עולה כי ילדים עם מוגבלות נמצאים בסיכון של פי שלוש להתעללות והזנחה בהשוואה לילדים ללא מוגבלות. מציאות זאת תקפה גם לבוגרים עם מוגבלות, בעיקר נשים, אשר הסיכוי שלהם להיות קורבנות לאלימות גבוהה באופן משמעותי בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. בנוסף לכך, עולה כי שיעורי האבטלה בקרב אנשים עם מוגבלות (בין 50%-80% בהתאם לחומרת המוגבלות) אשר עלולים להוביל לחיי צמצום ועוני מחד והעובדה כי המשק הישראלי מאבד כחמישה מיליארד ₪ כתוצאה מחוסר השתלבותם בעבודה של אנשים עם מוגבלות, מאידך, מצביעה על כך שנושא התעסוקה של אנשים עם מוגבלות מהווה אתגר כלכלי לאומי. דיווח על בדידות רבה, תחלואה נלווית משמעותי, מוות מוקדם (לעתים 30 שנים יותר בהשוואה לאוכלוסייה הכללית), חוסר נגישות פיזית וחברתית, מיצוי זכויות חלקי וחוסר במתן מענים בקהילה ממחישים את האתגרים הרבים שעדיין קיימים.

יום מודעות שנתי לקידום מעמדם של אנשים עם מוגבלות הוא חשוב ומייצר הזדמנות לדיון ציבורי בנושא. אבל כדי שהחזון יתורגם לעשייה נדרשת עבודה שיטתית ויום יומית, שמתבססת על ראייה רחבה ומעמיקה של האתגרים הקיימים בתחום. יש לתת מענים זמינים, נגישים ומדויקים לתינוקות, ילדים, בני נוער, בוגרים וקשישים עם צרכים מגוונים על רקע של לקות ו/או מוגבלות ולבני משפחותיהם ובמקביל להסיר את  החסמים החברתיים, הפוליטיים, הכלכליים, התרבותיים והאחרים, אשר מונעים מאנשים עם מוגבלות להגדיר ולהשיג את מטרות חייהם.

פעולה נחושה ונמרצת לקידום המחקר, החקיקה, המדיניות, הקבלה וההכלה והחברתית והפרקטיקה המקצועית, תביא בצידה גם תועלות ברמת המדינה. כך למשל, בשל העובדה כי למוגבלות בישראל יש השלכות אישיות, חברתיות וכלכליות אדירות – בבחינת עלות תועלת, כל השקעה בקידום מענים אבחוניים, טיפוליים ושיקומיים תהיה משתלמת למשק הישראלי. ובנוסף, כל צעד נוסף לקראת הכלה והשתלבות טובה יותר של אוכלוסייה גדולה זאת, אשר תמשיך ותגדל בשנים הבאות, תחזק את החוסן האישי והחברתי של כלל אזרחי המדינה.

הכותב הנו המדען הראשי של ארגון בית אקשטיין מקבוצת דנאל