היום הבינ”ל לקידום אנשים עם מוגבלות

היום הבינלאומי לקידום זכויות של אנשים עם מוגבלות בצל הקורונה – עבר, הווה ועתיד

ד”ר אמיר טל, מדען ראשי, בית אקשטיין מקבוצת דנאל

היום הבינלאומי לשוויון זכויות של אנשים עם מוגבלות מצוין בכל שנה ב-3 לדצמבר.
מטרת היום הנה לעלות את המודעות כלפי אנשים עם מוגבלות, כמיליון וחצי אנשים בישראל, ולקדם את התמיכה בזכויותיהם ובהזדמנויות חייהם.
היום נועד גם להגביר את המודעות לתועלת שבהכללת אנשים עם מוגבלות בכל היבטי החיים: הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים והתרבותיים.

בכל שנה ביום זה מכריז האו”ם על “נושא היום”, המבוסס על קידום שוויון בזכויות האדם וחיזוק ההשתתפות וההכלה של אנשים עם מוגבלות בחברה.
השנה הנושא הנבחר הנו “מלחמה על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות בעידן הקורונה”. בעוד שמשבר הקורונה השפיע על כלל האוכלוסייה, מהספרות המקצועית ומהשטח עולה כי אנשים עם מוגבלות נפגעו, וממשיכים להיפגע, באופן משמעותי יותר ובתחומי חיים רבים יותר. כך למשל, מסקר שנערך על ידי מכון מאיירס-ג’וינט ברוקדייל, ואשר הוזמן על ידי נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, עולה כי למשבר הקורונה השפעה שלילית מובהקת על מצבם התעסוקתי של אנשים עם מוגבלות (הראשונים לצאת לחל”ת והאחרונים לחזור לעולם העבודה) וכי משבר הקורונה השפיע לרעה על יכולת ההשתכרות של הורים לילדים עם מוגבלות. בהקשר למערכת החינוך, נמצא כי תלמידים עם מוגבלות התקשו מאוד ללמוד בתקופה של הלמידה מרחוק וכי לא ניתנו להם מספיק התאמות בתקופה זאת. זאת ועוד, ממצאי הסקר עולה כי אחוז ניכר מן המשיבים לסקר דיווחו על החמרה במצבם הבריאותי, הרגשי, החברתי, ובתפקודם הכללי. לבסוף, משתתפי הסקר דיווחו על מחסור ובנגישות במידע בנושאים שונים דוגמת התנהלות בזמן משבר הקורונה, וכן בכל הנוגע לרמת הסיכון שלהם או של בני משפחתם לחלות בקורונה.

השנה, כאשר נגיף הקורונה, על הווריאנטים השונים שלו, עדיין חי ובועט, יש לנצל את היום הבינלאומי לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות כדי להכיר בכך שאנשים שחיים עם מוגבלויות הם בין האוכלוסיות הנפגעות ביותר בתוך מגיפת הקורונה. כאשר דחיקה לשוליים, אפליה, פגיעות וניצול הם מציאות יומיומית עבור אנשים רבים עם מוגבלות, עולה עוד יותר הסיכון להחמרת מצבם בעקבות הגישה המופחתת לשירותי בריאות ושיקום, בידוד חברתי בולט יותר, קשיים בהשתלבות במערכת החינוך, ההשכלה הגבוהה והתעסוקה וחוסר מוכנות לחירום לאנשים עם מוגבלות.

ביום זה, יש לבחון כיצד ניתן לשפר את המענים לקשיים הרגשיים שנוצרו לאנשים עם מוגבלות ולבני משפחותיהם בעקבות משבר הקורונה, בין היתר באמצעות הנגשה והתאמה של השירותים הניתנים לכלל הציבור בכלל ולאנשים עם מוגבלות באופן ממוקד. בנוסף, יש לשים דגש על צמצום תחושת הבדידות וחיזוק הקשרים החברתיים והתמיכה הניתנת לאנשים עם מוגבלות, להמשיך לפתח ולחזק את ההכשרה המקצועית של אנשים עם מוגבלות ולהרחיב את הגמישות באופן העסקה שלהם ולהתאים את מערכת החינוך לתקופה שבה יהיה צורך גם לשלב למידה מרחוק, במיוחד באמצעות תיווך חומרי לימוד מונגשים והקלטה של שיעורים. לבסוף, יש לשים דגש על המשך הנגשת מערכת הבריאות לאנשים עם מוגבלות.

בעוד שישנם גופים האמונים על שמירה על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות והגדלת הזדמנויות החיים שלהם, צמצום החסמים העומדים בפני אנשים עם מוגבלות בעידן הקורונה הנו אינטרס אישי וחברתי של כולנו. שמירה על זכויותיהם והגברת הנגישות וההכלה, לא רק שיסייעו לאוכלוסייה גדולה ומגוונת זאת אלא ישפיע על היכולת של כלל האוכלוסייה לחיות לצד השלכות נגיף הקורונה והמדיניות הנלווית אליו, באופן יעיל יותר ובאיכות חיים טובה הרבה יותר.

היום הבינלאומי לקידום זכויות של אנשים