אוטיזם ובריאות

דו”ח מיוחד: אוטיזם ותחלואה נלווית – התקדמות בהבנת ובטיפול של תחלואות נלוות שכיחות בקרב אנשים על הספקטרום האוטיסטי

הספקטרום האוטיסטי בא לידי ביטוי בדרכים רבות ומגוונות ולמרות שיש נטייה לעתים להכליל ולהתייחס לכלל האנשים על הספקטרום האוטיסטי כמקשה אחת, ישנה שונות רבה בין האנשים. מהספרות המקצועית ומעדויות אישיות עולה כי כל אדם חווה את האתגרים וההזדמנויות שהספקטרום האוטיסטי מזמן באופן ייחודי, דבר אשר מחייב תפירה אישית של התמיכות להן כל אדם זקוק בתחומי החיים השונים; תמיכות אשר יאפשרו לו למצות את הפוטנציאל הגלום בו ולהגדיר ולהשיג את מטרות חייו. הבנת המורכבות והשונות של תופעה זאת והשלכותיה השונות על האדם, בני משפחתו והחברה בכללותה, עשויה לסייע במתן תמיכות אישיות וסביבתיות מתאימות ולשפר את תהליכי האבחון, הטיפול וההשתלבות החברתית של אוכלוסיה הולכת וגדלה של ילדים, מתבגרים ובוגרים על הספקטרום האוטיסטי.

כמו בכל שנה, לאחרונה פרסם הארגון האמריקאי המוביל בתחום האוטיזם Autism Speaks, דו”ח אשר עוסק בנושאים בוערים בתחום. השנה הארגון בחר לייחד את הדו”ח לנושא של תחלואה נלווית בקרב אנשים על הספקטרום האוטיסטי. הבחירה בנושא זה נובעת ממצאי מחקר עדכניים מהם עולה כי שיעור האנשים על הספקטרום האוטיסטי המתמודדים עם מצבים בריאותיים נוספים (למשל, אפילפסיה, הפרעות במערכת העיכול, הפרעות שינה, הפרעות אכילה, הפרעת קשב וריכוז, חרדה, דיכאון, סכיזופרניה והפרעה דו-קוטבית) הוא גבוה מאוד בהשוואה לאנשים שלא נמצאים על הספקטרום. נתונים אשר מחזק את ההנחה כי הספקטרום האוטיסטי משפיע, לעתים קרובות, על כל תפקודי הגוף. בנוסף, מן הספרות המקצועית עולה כי מצבים בריאותיים והתנהגותיים (בעיקר מוות בעקבות בריחה ממקומות בטוחים הגורמות לתאונות ותביעה במקורות מים) מובילים למוות מוקדם בקרב אנשים על הספקטרום האוטיסטי. כך למשל, מחקר שפורסם לאחרונה (Guan, 2017) מצא כי תוחלת החיים הממוצעת של אנשים על הספקטרום האוטיסטי אשר נדגמו במחקר הייתה כמחצית בהשוואה לאנשים שאינם על הספקטרום (36 שנים לעומת 72 באוכלוסייה הכללית). חשוב לציין כי אוטיזם אינו הסיבה למוות המוקדם אלא התחלואה הנלווית האופיינית לתופעה זאת. לנוכח העובדה כי רוב המצבים הבריאותיים וההתנהגותיים עמם מתמודדים אנשים עם אוטיזם הנם ניתנים למניעה ולטיפול, ישנו צורך לחזק את הידע של העוסקים בתחום בנוגע לסוגיה חמורה זאת ולפתח כלים שיסייעו לאדם ולאנשי המקצוע לצמצם את ההשלכות המזיקות של תחלואה נלווית באוטיזם. בהיבט הזה, יש ניסיונות גם לקדם מחקר גנטי אשר יוכל לסייע באבחון של תתי-סוגים של אוטיזם ותחלואות נלוות ולתפור טיפולים ממוקדים לכל אדם, לפי הפרופיל הגנטי והאפיגנטי שלו. עד שמחקר זה יוביל להתערבויות ישימות, בעלי המקצוע, ביחד עם אנשים על הספקטרום האוטיסטי ובני משפחתם, עומלים על פיתוח כלים והתערבויות לשיפור והנגשת הטיפול הרפואי בקרב אוכלוסייה זאת תוך הגברת השוויון ואיכות השירותים הרפואיים הניתנים להם.

למאמצים אלה מצטרף גם הדו”ח שהופק על ידי Autism Speaks שמטרתו לסכם את הממצאים האחרונים בהקשר זה ולספק ידע וכלים כיצד לזהות, לטפל ובמקרים מסוימים למנוע תחלואה נלווית בקרב אנשים על הספקטרום האוטיסטי וכיצד לשפר את איכות חייהם. במסגרת המאמצים של מחלקת המחקר והפיתוח בארגון בית אקשטיין להנגיש חומר מקצועי עדכני לשפה העברית, דו”ח חשוב זה תורגם והותאם לשפה העברית.

לקריאת הדו”ח המלא בשפה העברית לחץ כאן