מחקר ופיתוח בבית אקשטיין

יחידת המחקר היישומי של בית אקשטיין חותרת לבחון את מידת יעילות השירותים הניתנים בארגון, לפתח ולחקור התערבויות חדשניות ולהעשיר את הספרות המקצועית בתחום. 
אנו עושים זאת באמצעות שימוש במערכת ניהול מדדי איכות חיים ותמיכות שהוקמה בבית אקשטיין ותוך שיתופי פעולה רבים עם ארגונים ומוסדות אקדמיים בארץ ובעולם.
שיתופי הפעולה במיזמים ובמחקרים יישומיים, נועדו לקדם שיטות ופעולות התערבות חדשניות בתחומים המקצועיים הרלוונטיים לעבודה עם אוכלוסיית הלקוחות של הארגון,
במטרה לשפר את איכות חייהם.
לפרטים נוספים על המחקרים המתקיימים בבית אקשטיין, על הפיתוח של דרכי התערבות וטכנולוגיות חדשניות ולפניות בנושאי שיתופי פעולה מחקריים,
יש לפנות לד”ר אמיר טל – המדען הראשי של בית אקשטיין בדוא”ל: research@b-e.org.il