הנגשת סביבות עבודה

כתבה ב”ידיעות חיפה” עם המדען הראשי שלנו – ד”ר אמיר טל לקראת הכנס שנערוך בשבוע הבא שיעסוק בהנגשת סביבות עבודה לאנשים על הספקטרום האוטיסטי,

ביחד עם החוג לריפוי בעיסוק של אוניברסיטת חיפה והקריה האקדמית אונו.

כנס ייחודי שייערך באוניברסיטה יובאו תובנות רבות בנושא העסקתם ושילובם של אוטיסטים בחברות הייטק.

צילום כתבה על הנגשת סביבות עבודה לאנשים על הספקטרום האוטיסטי