הנגשת סביבות עבודה

כתבה ב"ידיעות חיפה" עם המדען הראשי שלנו – ד"ר אמיר טל לקראת הכנס שנערוך בשבוע הבא שיעסוק בהנגשת סביבות עבודה לאנשים על הספקטרום האוטיסטי, ביחד עם החוג לריפוי בעיסוק של אוניברסיטת חיפה והקריה האקדמית אונו.